Medicinski ugradbeni materijali

Elektrostimulatori srca

Implantabilni defibrilatori

Stentovi

Valvule

Umjetne pužnice (Kohlearni implantati)