Medicinski potrošni materijali

Hemodijaliza

Invazivna i interventna radiologija

Invazivna i interventna kardiologija

Invazivna i interventna gastroenterologija

RTG filmovi i kemikalije

Kardijalna kirurgija

Dijagnostička kontrasna sredstva