Medicina
Kardiologija
ELEKTROSTIMULATORI, IMPLANTABILNI DEFIBRILATORI I ELEKTROFIZIOLOGIJA

Obuhvaća slijedeće grupe proizvoda proizvođača Medtronic;
 • Elektrostimulatori
  • Jednokomorni i dvokomorni implantabilni elektrostimulatori
  • MRI kompatibilni elektrostimulatori
  • Micra – najmanji elektrostimulator na svijetu, perkutana implantacija, bez elektroda
  • Privremeni vanjski elektrostimulatori
 • Implantabilni kardioverter defibrilatori (ICD)
  • Jednokomorni i dvokomorni implantabilni kardioverter defibrilatori
  • MRI kompatibilni defibrilatori
 • Uređaji za resinkronizacijsku terapiju (CRT)
  • Biventrikulski elektrostimulatori srca (CRT-P)
  • Biventrikulski kardioverter defibrilatori (CRT-D)
  • MRI kompatibilni CRT uređaji
 • Elektrode
  • Elektrode za elektrostimulaciju
  • Elektrode za defibrilaciju
  • Elektrode za CRT
 • Dijagnostika i praćenje
  • Implantabilni uređaj za detekciju poremećaja ritma i provođenja te kontinuiranu registraciju EKG-a
 • Sistemi za daljinsko praćenje pacijenata
 • Elektrofiziologija
  • Krio-ablacija
  • Dijagnostički i RF kateteri za ablaciju
Saznajte više