Medicina
Radiologija
INTERVENCIJSKA RADIOLOGIJA

Široki spektar proizvoda za intervencijsku radiologiju proizvođača Medtronic uključuje:
 • Stentovi: ​
  • Samo-ekspandirajući stentovi
  • Balonom-ekspandirajući stentovi
  • Renalni stentovi
  • Karotidni stentovi
 • Balon kateteri:
  • Dostupni za ATK ('above the knee'), BTK ('below the knee') te AV pristup u različitim dužinama i promjerima
  • Visoko-tlačni balon kateteri
  • Baloni obloženi lijekom – In.Pact tehnologija sa neusporedivim kliničkim rezultatima za SFA u odnosu na sve SFA tehnologije
 • Sistemi za zaštitu od embolije - najveći izbor indikacija za karotide i periferiju
 • Sustav za direktnu aterektomiju
 • Razni materijal za podršku prilikom intervencija:
  • Raznovrsne žice vodilje
  • Podržavajući kateteri
  • Omče za vađenje stranih tijela
 • Embolizacija:
  • Tekuće embolizacijsko sredstvo za arteriovenske malformacije i/ili 'endo-leak'
  • Coilovi za embolizaciju sa mehaničkim sistemom za odvajanje
  • Mikrovaskularni sistem za brzu okluziju krvne žile
Saznajte više

LIJEČENJE AORTE

Kompletan asortiman za liječenje aneurizme aorte:
 • Abdominalni stent graftovi koji uključuju:
  • Bifurkacijski stent graft
  • Kontralateralne stent graft ekstenzije
  • Aortalne i ilijačne ekstenzije
  • Abdominalne tube
  • AUI – aorto-uni-ilijačni stent graft
 • Torakalni stent graftovi
 • Endo sidra za fiksaciju stent grafta:
  • Aplikator na baterije i kazeta s 10 komada endo sidra, abdominalni i torakalni, koji služi za fiksaciju stent grafta
  • Vodeći kateter za torakalnu i abdominalnu primjenu endo sidra za fiksaciju stent grafta
  • Uvodnica za postavljanje perifernih vaskularnih proizvoda
 • Uvodnica sa hidrofilnim coatingom
 • Stent graft balon kateter – za upotrebu u abdominalnim I torakalnim endo procedurama
Saznajte više

 INTERVENCIJSKA NEURORADIOLOGIJA

Široki spektar proizvoda za intervencijsku neuroradiologiju proizvođača Medtronic uključuje:
 • Proizvodi za pristup i isporuku:
  • Žice vodilje
  • Mikrokateteri
  • Kateteri za distalni pristup
 • Proizvodi za akutni ishemijski moždani udar
  Mehanički uređaj za trombektomiju – mehaničko uklanjanje krvnih ugrušaka nakon moždanog udara, različitih promjera i dužina
 • Proizvodi za hemoragijski moždani udar:
  • Intrakranijalni coilovi za embolizaciju
  • Tekuće embolizacijsko sredstvo
  • AB stentovi – stentovi za premošćivanje vrata aneurizme
  • Preusmjerivač protoka - 'flow diversion'
  • Rekonstrukcijski uređaj za Y stentiranje bifurkacijskih aneurizmi
 • Baloni – za okluziju krvne žile
 • Neurovaskularan mirko plug sistem – za hitnu opstrukciju ili smanjenje protoka krvi
 • Uređaji za vađenje stranih tijela
Saznajte više
 • ClosureFast procedura – minimalno invazivna procedura koja koristi radiofrekventnu energiju za precizno i učinkovito liječenje pacijenata koji boluju od kronične venske insuficijencije (CVI).
 • VenaSeal closure system – poboljšava protok krvi sigurnim i učinkovitim zatvaranjem oboljelih vena. Sustav isporučuje malu količinu odgovarajućeg medicinskog ljepila u oboljelu venu. Ljepilo zatvara vene, a krv se preusmjerava na obližnje zdrave vene.
Saznajte više